Con cặc của tôi thật béo theo âm hộ của nàng. Cô ấy bắt đầu ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi dừng lại và bắt đầu thuyết phục cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy trở nên bình thường ngay lập tức. Vì vậy, tôi dần dần bắt đầu giật ra. Sau 20 cú đánh, cô ấy cũng bắt đầu hỗ trợ tôi. Ngay khi tôi gặp cô ấy, tôi đã tăng tốc độ quan hệ tình dục và bắt đầu đụ thật mạnh vào âm hộ của cô ấy. Cô ấy là số 1 ở Dacapel Nakadai trong khoảng 20 phút Tôi đã quay cuồng. Tôi sắp xuất tinh…cô ấy cũng đang lên đỉnh. Tôi hỏi anh ấy – tôi có nên đến không? Nói có, cô ấy bắt đầu đưa con cặc của anh vào bên trong một cách nhanh chóng trong khi nhấc mông lên.