Tôi ngay lập tức nằm úp mặt xuống, nhưng ông chú của tôi đang nhìn nhưng không nói gì. Điện thoại của mẹ tôi reo trên điện thoại của tôi. Mami nói – cầm lấy đi … Nói chuyện với mẹ và nhận được một cuộc gọi. Mami đưa điện thoại và rời đi. Tôi sợ quá không dám đi đâu và không nói cho chú tôi biết. Tôi không nói chuyện với mẹ nhiều và cúp máy. Sau đó anh ta đút tay vào áo lót của dì và đi ngủ. Vào buổi tối, cậu bé của chú ngoại tôi đến đón – anh trai, đến đây, mẹ tôi đang gọi. Tôi sợ rằng dì tôi sẽ nói với tôi. Tôi rửa tay và đi vào trong.