#1 #2

Gái dâm được thời trong Thỏa mãn tình dục với lồn gái ngon đây là trách nhiệm của dây thần kinh tự chủ, không thể tuân theo ý chí hay ý tưởng của con người nên việc chấm dứt hoàn toàn việc không xuất tinh là điều nằm ngoài khả năng của con người. Tuy nhiên, mặc dù sức mạnh của con người không thể hoàn toàn ngừng xuất tinh, nhưng nó có thể trì hoãn việc xuất tinh. Nói cách khác, mặc dù chức năng củ ệ thống thần kinh tự trị giai đoạn đầu tiên và quá trình xuất tinh sau đó giai đoạn thứ hai được đề cập trong phần trước là không thể tránh khỏi, nhưng có một vấn đề nhanh và chậm khi đạt đến giai đoạn này.