#1 #2

Gái xinh trong Bố chồng hãm lồn con dâu của diễn viên lồn đẹp nhưng lần này anh biết được hành động củ ọ ở Parry, và anh rất vui vì họ đã có những hành động như vậy. Vì họ cũng được coi là khôn ngoan và không làm phiền các khu vực dưới sự chỉ huy của Fast Army, nên Fast Army không cần phải ngay lập tức chống lại họ ngoài việc quản lý các khu vực hiện có thuộc thẩm quyền của mình. Hơn nữa, nếu họ chống lại quân đội của Ludian trước, điều đó sẽ chỉ có lợi cho Faster rất nhiều. Cho nên đối với Parry Fast Army mà nói, Diệp Thiên Long đối với bọn hắn chỉ thị chỉ có tám chữ lo liệu đại cục, chờ xem diễn biến như thế nào