Nếu không có em thì đời vô nghĩa Nằm ngủ mà tự nhiên móc lồn