#1 #2

Xem là vã gái ngon thích địt kiểu chó gái quá xinh Hừm. Ý anh ấy là Ke Zhishen đã được anh ấy đích thân huấn luyện, nhưng Ke Zhishen không thể làm theo cách củ nh ấy. Ke Zhishen đã nói một số lời chính thức, và Wang Ran cảm thấy không thoải mái, nhưng anh ấy muốn cởi nút thắt cây du này. Wang Ranyu nghiêm túc nói Làm cán bộ bây giờ nghe có vẻ khó, khi cơ hội đến, bạn có thể trở thành quan chức với trình độ học vấn tiểu học nếu cơ hội không đến, bạn có thể làm điều đó ngay cả khi bạn có một hiệu sách và tri thức phong phú, cơ hội đến cũng không nắm bắt được. Không, ta vẫn là hướng về phía trước nhìn về phía sau, mẹ chồng, mẹ chồng đừng dính vào.